0947.190.333

FPT Telecom Nam Định » Hỗ Trợ Khách Hàng » Chính sách khôi phục sử dụng dịch vụ của FPT Telecom

Chính sách khôi phục sử dụng dịch vụ của FPT Telecom

Đối Với Doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có), con dấu nếu được ủy quyền giữ dấu.
– Đối với trường hợp Khách hàng doanh nghiệp: Cần có giấy giới thiệu.
 Đối Với Cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có); nếu là người đi thay chủ hợp đồng, mang theo CMND chủ hợp đồng và CMND người đi làm thủ tục.

Chính sách khôi phục:
Miễn phí 100% chi phí khôi phục
Quý khách hàng được hưởng khuyến mãi theo chương trình bán mới tại thời điểm làm thủ tục. Để biết thêm thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch.
Quý khách vui lòng tải biểu mẫu

3.1.1bmin18-bien_ban_sua_doi_hop_dong

đăng ký trực tuyến

Bài Viết

Hỗ Trợ Báo Hỏng Mạng FPT, Truyền Hình FPT

Hỗ Trợ Báo Hỏng Mạng FPT, Truyền Hình FPT Tại Nam Định Quý khách đang …